வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையும், பொன்விழாக்கண்ட நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கமும்

 

இணைந்து வழங்கும் மாபெரும் 35ஆவது பேரவைத் தமிழ்விழா நியூ யார்க்கில் ஜூலை 1-4, 2022

வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையும், பொன்விழாக்கண்ட நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கமும்

 

இணைந்து வழங்கும் மாபெரும் 35ஆவது பேரவைத் தமிழ்விழா நியூ யார்க்கில் ஜூலை 1-4, 2022

வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையும், பொன்விழாக்கண்ட நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கமும்

 

இணைந்து வழங்கும் மாபெரும் 35ஆவது பேரவைத் தமிழ்விழா நியூ யார்க்கில் ஜூலை 1-4, 2022

New York. July 01 - 04, 2022

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

பேரவைத் திருவிழா

FeTNA2022@NY Flyer

Sponsors – வணிக வள்ளல்கள்

Registration & Food | Hotel Rooms | Booth Space | Advertisement
Star Night Dinner | Entrepreneur Forum | Priority Seating | Gift Bag

Event Packages &  Registration

Please choose your package and register for the event.